O kole

Koło Naukowe EduArt powstało w 2013 roku na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, towarzysząc kierunkowi Edukacja Artystyczna. Obecnie koło jest jednak otwarte na studentów wszystkich kierunków i wydziałów – dzięki interdyscyplinarności możemy w naszej działalności łączyć różne umiejętności.

Podczas cotygodniowych spotkań działają sekcje fotografii oraz animacji. Formuła spotkań jest dość luźna, kładziemy duży nacisk na dostosowywanie tematyki zajęć do oczekiwań ich uczestników.  W przygotowywaniu programu pracy koła bardzo ważna jest edukacja i przekazywanie zarówno wiedzy jak i umiejętności jego członkom. Dysponujemy w pełni wyposażoną pracownią, która pozwala nam na realizację wszystkich naszych pomysłów.

Główne sfery naszych zainteresowań to szeroko pojęta tematyka fotografii cyfrowej oraz analogowej, a także animacji klasycznej (przy użyciu stołów animacyjnych) oraz komputerowej. Staramy się rozwijać nie tylko umiejętności manualne, ale również wiedzę teoretyczną związaną m.in. z kompozycją, barwami czy historią fotografii.

Poza nauką różnych zagadnień teoretycznych i technicznych, związanych z fotografią i animacją, oraz rozwojem zdolności artystycznych, zajmujemy się także organizacją wydarzeń (takich jak Dni Fotografii na Politechnice) oraz realizacją różnych innego rodzaju projektów (m.in. przygotowaniem urządzenia pozwalającego na wywoływanie materiałów barwnych).

Dzięki zdobytym dotychczas wiedzy i doświadczeniu członków koła oraz profesjonalnej pracowni do dołączenia do koła nie jest wymagana posiadanie umiejętności i własnego sprzętu. Jedyne, czego oczekujemy to zaangażowanie i dobry humor!