Dni Fotografii na Politechnice Poznańskiej

Dni Fotografii na Politechnice Poznańskiej są cyklicznym, odbywającym się co roku wydarzeniem, którego tematyka koncentruje się wokół różnych zagadnień związanych z fotografią. Najważniejszą ideą, jaka przyświecała jego organizacji, było stworzenie płaszczyzny do kontaktu pomiędzy pasjonatami fotografii, amatorami, a profesjonalistami i artystami.

   

Co roku wydarzeniu towarzyszą wystawy prac cenionych artystów: między innymi grupy Pictorial Team czy Kolektywu Fotograficznego Świetlica. Dni Fotografii są jednak nie tylko okazją do zapoznania się z twórczością, lecz także do rozmów autorami – wymiany odczuć, wrażeń, inspiracji i poglądów na fotografię. Nieraz rozmowy te przeradzały się w ożywione dyskusje, pokazując, że fotografia jest dziedziną sztuki, która budzi wielkie emocje.

Dni Fotografii to także warsztaty, prowadzone przez zaproszonych gości i członków Koła. Ich tematyka jest wybierana w taki sposób, aby każdy, niezależnie od stopnia umiejętności i interesujących go dziedzin fotografii, odnalazł coś dla siebie.