Wywoływanie materiałów barwnych

Od początku istnienia Koła Naukowego EduArt sekcja fotograficzna przywiązywała wagę nie tylko do rozwoju teoretycznej wiedzy związanej z fotografią oraz umiejętnościami obsługi aparatu cyfrowego, ale również do poznawania i kreatywnego wykorzystywania technik fotografii analogowej: w ciemni na Wydziale Architektury studenci własnoręcznie wywoływali klisze, wykonywali odbitki, a także próbowali swoich sił w innych technikach takich, jak cyjanotypia, luksografia czy fotografia otworkowa.

Z przyczyn technicznych byliśmy jednak ograniczeni do wykonywania fotografii na kliszach czarno-białych. Proces chemiczny ich wywoływania przebiega w temperaturze pokojowej i cechuje się dużą tolerancją na niedokładności. Postanowiliśmy, że chcemy pójść krok dalej.

W 2017 roku udało nam się uzyskać finansowanie od J.M. Rektora Politechniki na realizację projektu, którego celem było zbudowanie specjalnej kąpieli wodnej z termostatem, kontrolującej temperaturę chemii, używanej podczas wywoływania klisz. Urządzenie to pozwala na rozszerzenie naszych możliwości o wywoływanie zarówno kolorowych materiałów negatywowych jak i pozytywowych.

Budowa rozpoczęła się latem 2017 roku. Konstrukcja została oparta o mikrokontroler Arduino, zespół przekaźników oraz termometry typu DS18B20.

Kolejnym krokiem był montaż ramy urządzenia, dopasowanej do zbiornika z wodą, i zamocowanie na niej wszystkich podzespołów.

Po podłączeniu instalacji rozpoczęliśmy testy urządzenia , mające na celu dostrojenie parametrów programu tak, aby podgrzewanie chemii było jak najwydajniejsze i zapewniało możliwie najbardziej stabilną temperaturę.

Pierwsze, próbne wywoływanie odbyło się dnia 10 maja 2018 roku, wywołana została klisza Fujifilm C200. Proces przebiegł bez komplikacji i w efekcie otrzymana została poprawnie wywołana klisza.
Kolejnym krokiem w wykorzystaniu urządzenia będzie nauka jego sprawnego wykorzystywania i dostrojenie oprogramowania do stopnia wystarczająco precyzyjnego, aby możliwe było wywoływanie materiałów kolorowych barwnych w procesie E6.